Close Menu
Category:
SFU Ljubljana
Published: 26. 11. 2023

Monografija: "Psiholog v dilemi: etične vsebine in etična zavest v praksi".

Monografija: Psiholog v dilemi

Z veseljem oznanjamo izid monografije z naslovom "Psiholog v dilemi: etične vsebine in etična zavest v praksi". Delo, ki obsega 707 strani in se deli na 33 poglavij, je rezultat sodelovanja več kot 60 avtorjev ter vključuje različne vidike etičnih dilem in občutljivih situacij na več kot 20 področjih psihološke prakse.

Monografija ne le teoretično osvetljuje področje etike v psihologiji, temveč prinaša tudi konkretno uporabo z realnimi primeri. Avtorji nudijo premisleke, analize in možnosti za krepitev poučevanja etike ter spodbujajo dvig etičnega delovanja.

Med številnimi prispevki je tudi poglavje dr. Andreje Poljanec z naslovom "Poučevanje etike v okviru študijskega programa Psihologija na SFU Ljubljana".

Monografija predstavlja pomemben prispevek k razumevanju in implementaciji etičnih smernic v psihološki praksi ter je dostopna širši javnosti za brezplačno elektronsko branje.

Vabljeni k branju in uporabi.
Monografija je prosto dostopna v e-obliki na: https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-275-6.pdf