Close Menu

asist. Polona Greif

univ. dipl. socialna pedagoginja, zakonska in družinska terapevtka

 

Polona Greif

Asist. Polona Greif, univ. dipl. socialna pedagoginja je strokovno področje nadgradila z izpopolnjevanjem Zakonske in družinske terapije. Izvaja individualne, partnerske in družinske terapije, aktivna pa je tudi z različnimi delavnicami in predavanji. Je supervizorka z licenco v socialnem varstvu. Na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Sigmunda Freuda v Ljubljani je namestnica vodje študijskih programov psihoterapije, vodi specialistični pristop Psihoterapija otrok in mladostnikov, kot asistentka pa sodeluje tudi na Fakulteti za uporabne družbene študije Nova Gorica. Ima večletne izkušnje dela z otroki, mladostniki in njihovimi družinami – tako na psihoterapevtskem področju, kot v obliki svetovalnih/terapevtskih delavnic in poletnih taborov. Kot strokovna sodelavka je sodelovala v javnih programih, namenjenih otrokom, mladostnikom in njihovim družinam ter žrtvam nasilja, kjer je izvajala psihosocialno pomoč, prav tako pa je večkrat bila del strokovne ekipe projektov za razvoj inovativnih oblik dela z ljudmi na področju duševnega zdravja.