Close Menu

Enoletno izobraževanje Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki II: Pomoč otroku in mladostniku skozi čustvene viharje

Izobraževanje smo zasnovali na podlagi večletnih izkušenj. Pri izobraževanju sodelujejo strokovnjaki različnih profilov - psihoterapevti, psihologi, psihiatri, zdravniki in socialni delavci. Delo na izobraževanjih je osnovano na dinamičnem prepletanju znanj in prakse s strani predavatelja, kot tudi na reševanju primerov s strani udeležencev. Več o vsebini izobraževanja si lahko preberete v opisu programov.

Pomoč otroku in mladostniku skozi čustvene viharje

Spremembe načina življenja, preživljanja prostega časa, razvoj digitalizacije in z njo vse več virtualnega življenja, družbene spremembe, nenazadnje pa še epidemija koronavirusne bolezni so otežila življenja mnogih, še posebej pa so globoko zaznamovala otroke in mladostnike, njihov razvoj in duševno zdravje. Strokovni delavci v vzgoji,  izobraževanju, na centrih za socialno delo in v drugih ustanovah, kjer se intenzivno ukvarjajo z otroki, mladostniki in njihovimi starši, so tako pogosto postavljeni pred izzive, ki zahtevajo več kot le poznavanje strokovnih vsebin. Potrebne so dodatne specifične spretnosti in specialna znanja, s katerimi lahko pomagamo družini skozi stisko.

Na SFU Ljubljana že deset let uspešno organiziramo izobraževanje na temo svetovalnega in psihoterapevtskega dela z otroki in mladostniki, tretje leto pa ponujamo novo izobraževanje s poglobljenim znanjem in tehnikami, ki jih skozi izkustvene delavnice, oblikovane na podlagi realnih potreb, vodijo vrhunski strokovnjaki na različnih področjih. S tem želimo podpreti strokovne delavce s teoretičnimi in praktičnimi vsebinami za preventivno delovanje ter pomoč otrokom in mladostnikom v stiski. Z izobraževanjem bodo udeleženci pridobili konkretna znanja in veščine s področja svetovanja in psihoterapije, ki jih bodo lahko uporabili neposredno pri svojem delu za celostno podporo otrokom in mladostnikom ter njihovim družinam.

 

Vsebina in termini izobraževanj

 

Predavanja bodo potekala enkrat mesečno, ob torkih, od 16.30 do 21. ure. 

17. 10. 2023

Razvojni potenciali otrok in mladostnikov ob podpori odraslih

asist. Polona Greif, zakonska in družinska terapevtka, vodja izobraževanja

21. 11. 2023

Odkrivanje "družinskega zaklada" s pomočjo genograma

Tjaša Bertoncelj, socialna delavka in absolventka sistemske psihoterapije na SFU Ljubljana

19. 12. 2023

Legokocke v svetovalnem in psihoterapevtskem delu

Andreja Barbara Jaš, zakonska in družinska terapevtka 

16. 01. 2024

Vloga očeta v svetovalnem in psihoterapevtskem delu z otrokom in mladostnikom

dr. Janez Sečnik, spec. zakonske in družinske terapije

20. 02. 2024

Svetovalno in psihoterapevtsko delo pri motnji avtističnega spektra

Nevenka Nakrst, univ. dipl. psihologinja, psihoterapevtka Transakcijske analize

19. 03. 2024

Svetovalno delo s starši 

dr. Albert Mrgole, dipl. psiholog, dr. sociologije kulture, sistemski družinski terapevt, Imago terapevt.

 

16. 04. 2024

Delo s samomorilnimi mladostniki v svetovalnem in psihoterapevtskem procesu

 

mag. Miran Možina, psihiater in psihoterapevt

21. 05. 2024

Čuječnost pri delu z otroki in mladostniki

Andreja Vukmir Brenčič, spec zakonske in družinske terapije

11. 06. 2024

Uporaba različnih metod dela pri psihoterapiji mladostnikov in otrok v rejništvu in posvojitvi

Uršula Ješe, univ. dipl. socialna delavka, zakonska in družinska terapevtka

 

Zaključna evalvacija Izobraževanja

 

 SFU Ljubljana si pridržuje pravico do morebitnih sprememb glede vsebine in terminov programa.

 

Lokacija izobraževanja: SFU Ljubljana, Trubarjeva 65, Ljubljana.

Prijave na izobraževanje sprejemamo preko spletnega obrazca. Število mest je omejeno na 20 udeležencev.

Vrednotenje izobraževanja: na koncu izobraževanja bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi. V kolikor bodo nadaljevali z magistrskim ali specialističnim študijem psihoterapije otrok in mladostnikov, bodo lahko to uveljavili kot priznana znanja. Pričakuje se najmanj 80 % udeležba na predavanjih.

Cena enoletnega izobraževanja znaša 900 € za prijave in plačilo do 15. septembra 2023.

Za zgodnje prijave in plačilo celotne kotizacije do 1. avgusta 2023 velja cena s popustom 790 €.

Za rezervacijo mesta na izobraževanju, je potrebno:

  • 15 % zneska kotizacije poravnati ob prijavi (do 1. avgusta 2023 je znesek 120 €, po tem datumu 135€)
  • 85 % zneska kotizacije poravnati najkasneje sedem dni pred začetkom prvega predavanja (do 1. avgusta 2023 je znesek 670 €, po tem datumu 765 €).

Udeleženci plačajo znesek na transakcijski račun SFU Ljubljana: SI56  3400 0101 5852 361, Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana (Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana), s pripisom namena »Čustveni viharji«.

 

Splošni pogoji

Plačilo: Za rezervacijo mesta na izobraževanju, je potrebno 15 % zneska kotizacije poravnati ob prijavi, 85 % zneska kotizacije se poravna najkasneje do 15. septembra 2023.

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do najkasneje 8. septembra 2023 je odjava brezplačna. > V primeru odpovedi prijave do 15. septembra 2023 vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 15% kotizacije glede na prijavljeno udeležbo, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali celotno kotizacijo glede na prijavljeno udeležbo. Izobraževanja se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah pošljite na naslov: mojca.robas@sfu-ljubljana.si.

Zaupnost podatkov: SFU Ljubljana kot upravljalec osebnih podatkov za namene izobraževanja, svetovanja in obveščanja ter nemoten potek dela, obdeluje osebne podatke prijavljenih študentov skladno z ZVOP-2 in določbami GDPR. Prosimo, da si pred izpolnjevanjem prijavnice preberete podrobnosti o zbiranju, hranjenju in obdelovanju vaših podatkov ob tej prijavi, politiki zasebnosti in splošnih pogojih, ki se nahajajo tu in označite, da se strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov. Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali izbrisali. Za dodatne informacije o izobraževanju, pošljite naslov na mojca.robas@sfu-ljubljana.si.