Close Menu

Enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe modela reke življenja in analognih metod v psihoterapiji in svetovanju

reka življenja

 

V letu 2023/24 ne bomo izvedli izobraževanja.

Glavni cilj izobraževanja, v okviru ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani z Dunaja (SFU Ljubljana) v sodelovanju z Društvom za sistemsko psihoterapijo Slovenije (DSPS) je, da udeleženci po zaključku izobraževanja integrirajo osnovna znanja in veščine modela Reke življenja in analognih metod  v svoje psihoterapevtsko in/ali svetovalno delo s posamezniki, pari, družinami in skupinami (kjerkoli je pač težišče njihove prakse) in tako povečajo učinkovitost svojega dela.

Program izobraževanja ima štiri glavne stebre:

  1. Teorija (predavanja, seminarji, vaje).
  2. Praksa (uporaba v psihoterapevtski in svetovalni praksi).
  3. Supervizija (individualna, skupinska in supervizija v živo).
  4. Osebna izkušnja (v edukacijski skupini).

Več informacij o vsebini, pogojih za vključitev v izobraževanje, načinu dela in obveznostih udeležencev izobraževanja, kraju in terminih ter obsegu izobraževanja, učiteljskem timu, vrednotenju itd. pa si lahko preberete v vabilu.

 

Vabljeni k ogledu predstavitvenega videa.

 

Cena izobraževanja

Cena izobraževanja je 1400 eur. V ceno so vključeni organizacijski stroški, stroški skupinskih srečanj in blok seminarjev. Stroške supervizije (tudi supervizije v živo), ki jih bodo izvedli supervizorji, bodo udeleženci izobraževanja poravnali sami po individualnem dogovoru s supervizorjem.

Udeleženci plačajo kotizacijo na račun SFU Ljubljana, Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana,  SI56  3400 0101 5852 361, Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, s pripisom  Model reke življenja in analognih metod.

 

Prijave in dodatne informacije o izobraževanju

Skrajni rok za oddajo prijave je 30. april 2023. Za zgodnje prijave do 28. februarja 2023 bo v primeru sprejema v izobraževanje udeležencem priznan 10% popust.

Prijave sprejema Neža Kožar, neza.kozar@sfu-ljubljana.si.

Za dodatne vsebinske informacije je na voljo Elizabeta Paič Dornik, liza.paic@gmail.com, tel. 068 941 989.