Close Menu

Geštalt psihoterapija

Uraden naziv psihoterapevtskega pristopa: Geštalt psihoterapija

Trajanje programa: 4 leta oz. 8 semestrov

Naziv ob zaključku: geštalt psihoterapevt

 

Geštalt psihoterapija

 

Opis pristopa

Geštalt terapija je humanistična in eksistencialna oblika psihoterapevtskega dela. Človeka razume kot celoto, ki sam daje pomene in smisel svojim izkušnjam in je sposoben zavedanja in prevzemanja odgovornosti. Posameznika vedno razume zgolj znotraj njegovega življenjskega konteksta, ki v stiku z okoljem in drugimi zadovoljuje svoje potrebe in interese, se ustvarjalno prilagaja na vedno prisotne spremembe in ki v vseživljenjskem procesu rasti in integracije spoznava sebe in svoje potenciale.

Cilj Geštalt terapije je, da oseba skozi zavedanje, raziskovanje in preskušanje novega ponovno oživi prekinjene ali blokirane procese in da prepozna nove možnosti, spet čuti in uporabi svojo življenjsko energijo za uresničenje svojih ciljev in zadovoljevanje potreb. Rezultat je večja spontanost, svoboda izbire, živost in kreativnost, najdenje notranje ter zunanje podpore. Del psihoterapevtskega procesa je razumevanje individualnega, osebnega ozadja vsakega klienta, saj je to osnova za delo na morebitnih spremembah v trenutni življenjski situaciji.

Klient in terapevt se skozi dialog srečata kot dva enakovredni osebi, se osredotočata na kontakt in procese v tem trenutku "tukaj in zdaj", tj. na misli, čustva in telesne senzacije. Klient tudi ob uporabi različnih kreativnih medijev in eksperimentov ozavešča in raziskuje sebe v odnosu. Sebe doživi v novi, bolj ozaveščeni obliki in spremembe vključi v življenje.

Geštalt terapija se uporablja v individualnem in skupinskem terapevtskem delu, razvile pa so se posebne metode geštalt terapije za delo z družinami, pari, mladostniki in otroki ter geštalt v organizacijah.

V štiriletni neformalni specialistični študij se lahko vpišejo študenti po opravljenem programu Psihoterapevtske propedevtike in pa študenti diferencialnega programa Psihoterapevtske propedevtike (to so diplomanti sorodnih smeri - socialno delo, socialna pedagogika, psihologija, biopsihologija, medicina in drugih sorodnih poklicev). Več o pogojih za vpis na specialistični študij na povezavi.

Specialistične vsebine iz geštalt psihoterapije si lahko študenti izberejo tudi v okviru študija Psihoterapevtske znanosti na SFU Ljubljana. Po drugem letniku fakultetnega študija Psihoterapevtske znanosti na prvi stopnji, se lahko študent odloči za smer geštalt psihoterapije, ki jo potem nadaljuje in konča na magistrski stopnji.

 

(foto: Pixabay)

Predavatelji in komisija

Predavatelji:

mag.Tatjana Verbnik Dobnikar, uni.dipl.soc.ped., gestalt psihoterapevtka, supervizorka pod supervizijo.

Julija Pelc, psihologinja, spec.psih.svetovanja, gestalt psihoterapevtka, supervizorka pod supervizijo.

Christine Stevens, PhD gestalt psihoterapevtka, supervizorka in urednica The British Gestalt Journal, mednarodna predavateljica. Anglija.

Heinz Laubreuter, gestalt psihoterapevt, deluje na Univerui Sigmunda Freuda na Dunaju.

red. prof. dr. Metka Kuhar, socialna psihologija, psihologije komuniciranja in somatske psihologije, certificirana izvajalka somatskega doživljanja (angl. Somatic Experiencing) in kraniosakralne terapije.

Bent Falk, gestalt psihoterapevt, učitelj in supervizor, deluje v Gestalt inštitutu v Kobenhagnu, Danska.

Delavnice osebne izkušnje:

dr. Simona Prosen, psihoterapevtka EAP, psihodrama.

 

Člani komisije pristopa:

mag. Tatjana Verbnik Dobnikar, Julija Pelc, Christine Stevens

Vodja pristopa in kontakt

Koordinator in vodja pristopa: mag.Tatjana Verbnik Dobnikar

E-naslov: tatjana.verbnik@gmail.com

 

Za vse nejasnosti glede študija kot osebnih dilem, povezanih s študijem, ki jih ne morete razrešiti s svojimi učitelji ali na študentskem referatu, se lahko vedno obrnete na vodjo pristopa.