Category:
SFU Ljubljana
Published: 15. 10. 2020

Program Coaching v organizacijah

Coaching v organizacijah
Nov 4
4. 11. 2020 from 17:00 to 20:15
SFU Ljubljana

Kakšen je namen in cilji programa »Coaching v organizacijah«?

Cilji:

 • Razumeti in prevzeti miselnosti rasti (growth mindset)
 • Pridobiti temeljne coaching veščine za uspešno delo in vodenje.
 • Opolnomočiti udeležence za uporabo coaching orodij pri svojem delu in izvedbo coaching sestanka.
 • Opolnomočiti udeležence za uporabo coaching orodij v zahtevnih situacijah.
 • Opolnomočiti udeležence za uspešno obvladovanje sprememb.
 • Trening, demonstracija coaching veščin, razumevanje učinkov, ki jih ima lahko coaching.

 

Komu je program namenjen?

Program je namenjen vsem, ki bi želeli vedeti več o coachingu (eni najbolj učinkovitih metod razvoja ljudi) in pri svojem delu uporabljati elemente in veščine coachinga. Program »Coaching v organizacijah« je primeren tako za vodje, kadrovske strokovnjake in posameznike, ki želijo prevzemati vlogo coacha, bodisi interno ali eksterno.

Način dela je delavniški, kar pomeni, da bo velik poudarek na prenosu pridobljenega teoretičnega znanja v prakso. Zato je skupina omejena na maksimalno 20 udeležencev – prijave so odprte do 28. oktobra 2020 oz. do zapolnitve prostih mest.

 

Kdaj in kje bo potekal program?

Program »Coaching v organizacijah« bo potekal ob sredah med 17:00 in 20:15 (4 pedagoške ure) na SFU Ljubljana (Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana).

 

Termini izobraževanj:

 1. Sreda, 4.11.2020 – MODUL 1
 2. Sreda, 11.11.2020 – MODUL 2
 3. Sreda, 18.11.2020 – MODUL 3
 4. Sreda, 25.11.2020 – MODUL 4
 5. Sreda, 2.12.2020 – MODUL 5
 6. Sreda, 9.12.2020 – MODUL 6

 

Kakšna je struktura programa »Coaching v organizacijah«?

Program je sestavljen iz 6 sklopov (natančneje opredeljeni spodaj), ki se med seboj smiselno nadgrajujejo in zajemajo tako teoretičen kot praktičen del. Med sklopi so predvidene tudi vmesne aktivnosti (branje, video vsebine, analize, timsko delo, simulacije, igre vlog, itd.), tako da imajo udeleženci možnost bolj poglobljenega vpogleda v področje coachinga in učinkovitejše integracije znanja v coaching veščine.     

 

PROGRAM PO MODULIH

 

MODUL 1. Uvod v coaching

Umestitev coachinga

 1. Coaching kot metoda razvoja zaposlenih
 2. Zgodovina in razvoj coachinga v poslovnem svetu
 3. Tipi coachinga in razmejitev coachinga od sorodnih dejavnosti
 4. Povezava coachinga z nevroznanostjo, pozitivno psihologijo, športno psihologijo in izkustvenim učenjem

Vloga coacha

 1. Miselnost coacha (razvojna 'growth' mindset)
 2. Značilnosti, kompetence in odgovornosti coacha
 3. Mednarodne organizacije (EMCC, ICF, SCZ…)
 4. Etični kodeks coachev in integriteta coacha

MODUL 2. Orodja coachinga

 1. Vodenje z vprašanji in raba različnih vprašanj
 2. Aktivno poslušanje in lovljenje signalov
 3. Postavljanje ciljev in spremljanje napredka
 4. Podajanje povratne informacije
 5. Preverjanje razumevanja in tišina

MODUL 3. Modeli Coachinga

 1. Pristopi coachinga (ontološki pristop, integrativni model, psihodinamski in sistemski pristop, behavioralni pristop, razvojno kognitivno behavioralni pristop, model izkustvenega učenja)
 2. Struktura in primerjava najpogosteje uporabljenih modelov v coachingu (GROW model, transformacijski model, ADAPT metoda …)
 3. Uporaba modelov na praktičnih primerih

MODUL 4. Struktura coaching sestanka in situacije

 1. Faze coaching sestanka
 2. Namen in cilji posameznih faz, specifike uvodnega in zaključnega srečanja
 3. Situacije v coachingu
 4. Izvedba coaching sestanka v praksi

MODUL 5. Merjenje učinkovitosti coachinga

 1. Dosedanje ugotovitve o učinkih coachinga
 2. Pomen merjenja učinkovitosti coachinga
 3. Modeli merjenja učinkovitosti (Kirkpatricov model ocenjevanja, ocena donosnosti naložbe ROI)
 4. Merjenje učinkovitosti coachinga na študijah primerov

MODUL 6. Interni coaching

 1. Primerjava notranjega in zunanjega coachinga
 2. Organizacijski okvir notranjega coachinga in kultura coachinga
 3. Izzivi pri izgradnji mreže notranjega coachinga
 4. Ključne vloge v procesu notranjega coachinga (mastercoach, notranji coachi, prejemniki coachinga in vodje, sponzorji)
 5. Vloga, selekcija in usposabljanje notranjega coacha
 6. Standardi in etični izzivi, s katerimi se sooča notranji coach

 

Kakšna je cena programa?

Udeležba na 1 modulu: 130 eur

Udeležba na 3 modulih: 310 eur

Udeležba na 6 modulih: 590 eur

* Študentje in partnerji SFU Ljubljana imate pri prijavi 20 % popust.

 

Kakšne so možne nadgradnje?

Udeleženci se lahko odločite še za nadgradnjo:

OPCIJA 1: INDIVIDUALNI COACHING

V kolikor želite, se lahko odločite tudi z vključitev v proces individualnega coachinga, ki je namenjen vaši osebnostni in profesionalni rasti. V okviru coachinga delate na vaši lastnih izzivih, si postavljate cilje in jih dosledno dosegate. Gre za voden proces, katerega namen je, da vas približa vašim življenjskim ali poslovnim ciljem. Zanj se odločajo osebe, ki so na večjih prelomnicah v svojem življenju, osebi, ki si preprosto želijo neke spremembe ali posamezniki, ki pri sebi želijo razviti dodatne veščine (npr. vodenje, asertivna komunikacija, boljše upravljanje s časom).

Cena 1 coaching srečanje (60 min): 90 eur

Cena sklopa 5 srečanje (5 x 60 min): 480 eur

 

 

dr. Sabina Đuvelek

Kdo vodi program?

dr. Sabina Đuvelek je organizacijska psihologinja in performance coach, ki se pri svojem delu in raziskovanju se osredotoča predvsem na strateški razvoj zaposlenih in oblikovanje okolij, ki omogočajo kontinuirano profesionalno in osebno rast posameznika. Od februarja 2017 do marca 2020 je delala kot Vodja mreže internega coachinga v sektorju Ravnanja s človeškimi viri (oddelek Izobraževanje in razvoj kadrov) energetskega podjetja Petrol, kjer je bila odgovorna za razvoj sistema performance coachinga, kar je vključevalo selekcijo, usposabljanje in supervizijo internih coachev, ki so spodbujali odličnost zaposlenih in prevzemanje odgovornosti za lasten napredek.

S februarjem 2017 se je kot Senior svetovalka in coach pridružila ekipi Uporabne psihologije, katere namen je, da posameznike opolnomoči s konkretnimi znanji in psihološkimi orodji, s katerimi postajajo bolj zadovoljni, zavzeti in zdravi. Kot organizacijska psihologinja razvija in implementira strokovne izobraževalne programe, ki vplivajo na organizacijske navade in navade zaposlenih, z namenom doseganja dolgoročnih sprememb na samo kulturo organizacije. Izvaja treninge, delavnice, coachinge (individualne in timske) in supervizije, pri čemer sta ji psihološka radovednost in želja po trajnostnem učinku izvedenih programov ključni vrednoti pri delu. Pred tem je bila od maja 2014 do januarja 2017 Strokovna direktorica Zavoda Ypsilon – stičišča za proaktivne mlade in medgeneracijsko sodelovanje. Odgovorna je bila za strokovni razvoj organizacije in njenih projektov, pri čemer je večji del časa posvetila načrtovanju razvojnih aktivnosti, organizaciji dela in spremljanju napredka.