Zapri meni
enrolment
Vpis in informativni dnevi 2018/19

Vodstvo

Miran Možina
mag. Miran Možina, dr. med. spec. psihiater, sistemski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor
direktor, predavatelj
Anja Kozina
asist. dr. Anja Kozina, prof. šp. vzg., integrativna psihoterapevtka, učna terapevtka in supervizorka v procesu
prodekanica za študijske in študentske zadeve, asistentka
Silvo Koželj
asist. dr. Silvo Koželj, prof., integrativni psihoterapevt, učni terapevt
Vodja Psihoterapevtske ambulante, predavatelj
Brigita Korpar
Brigita Korpar, BA. pth., psihoanalitična psihoterapevtka ECPP
strokovna sodelavka v Psihoterapevtski ambulanti
Jasna Možina
Jasna Možina, univ. dipl. ekol.
vodja Referata za študentske in študijske zadeve, knjižničarka
Mojca Tompa
Mojca Tompa
tajnica vodstva, knjigovodja
Nataša Pust
Nataša Pust , uni. dipl. psih.
strokovna sodelavka v Referatu za študentske in študijske zadeve

Predavatelji in raziskovalci

doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psih., terapevtka individualne, zakonske in družinske terapije, supervizorka z licenco SZS
doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psih., zakonska in družinska terapevtka, učna terapevtka in supervizorka
pred. Katarina Možina, univ. dipl. socialna delavka, psihoterapevtka, učiteljica
pred. Katarina Možina, univ. dipl. socialna delavka, psihoterapevtka, učna terapevtka, supervizorka v procesu
Tit Albreht
doc. dr. Tit Albreht, dr. med.
Parov Anzelc
asist. Parov Anzelc, uni. dipl. fil., psihoanalitični psihoterapevt ECPP, supervizor v procesu
 Emil Benedik, spec. klin. psih., psihoanalitik
doc. dr. Emil Benedik, spec. klin. psih., psihoanalitik, učni terapevt, supervizor
Irena Bezić
dr. Irena Bezić, klinična psihologinja, geštalt psihoterapevtka, suprvizorka
viš. pred. mag. Janko Bohak, spec. klin. psih., psihoanalitik
viš. pred. mag. Janko Bohak, spec. klin. psih., psihoanalitik, učni terapevt, supervizor
doc. dr. Mihael Černetič, univ. dipl. psih., integrativni psihoterapevt
doc. dr. Mihael Černetič, univ. dipl. psih., integrativni psihoterapevt
doc. dr. Matej Černigoj, univ. dipl. psih.
doc. dr. Matej Černigoj, univ. dipl. psih.
doc. dr. Neža Grgurevič, dr. vet. med.
doc. dr. Neža Grgurevič, dr. vet. med.
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, mag. soc. ped.
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, mag. soc. ped.
asist. Marino Kačič, univ. dipl. socialni delavec, sistemski psihoterapevt
asist. Marino Kačič, univ. dipl. socialni delavec, sistemski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor
dr. Leonida Kobal, univ. dipl. psih., sistemska psihoterapevtka
dr. Leonida Kobal, univ. dipl. psih., sistemska psihoterapevtka, učna terapevtka, supervizorka
Ana Kolar
dr. Ana Kolar, doktorica znanosti s področja statistike, uni. dipl. ekonomistka
viš. pred. Alen Latini, spec. klin. psih., psihoterapevt psihoanalitične-psihodinamske, razvojno analitične smeri in hipnoanalize
viš. pred. Alen Latini, spec. klin. psih., psihoterapevt psihoanalitične-psihodinamske, razvojno analitične smeri in hipnoanalize, učni terapevt, supervizor
Aleksander Lavrini, psihoanalitični psihoterapevt
Aleksander Lavrini, uni. dipl. pedagog in profesor slovenskega jezika in književnosti, psihoanalitični psihoterapevt
Albert Mrgole, univ. dipl. psih., sistemski psihoterapevt
viš. pred. dr. Albert Mrgole, univ. dipl. psih., sistemski psihoterapevt
doc. dr. Robert Oravecz, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt
doc. dr. Robert Oravecz, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt
doc. dr. Mitja Peruš, univ. dipl.fizik
doc. dr. Mitja Peruš, univ. dipl. fizik, kognitivni (nevro)znanstvenik
Ingrid Plankar
Ingrid Plankar, mag. farm., psihoanalitična psihoterapevtka
asist. dr. Bogdan Polajner, univ. dipl. psih., bonding psihoterapevt
dr. Bogdan Polajner, univ. dipl. psih., bonding psihoterapevt
doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih, spec. zakonske in družinske terapije
doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih, spec. zakonske in družinske terapije
Božidar Popović, dr. med. spec. psihiater, sistemski psihoterapevt
Božidar Popović, dr. med. spec. psihiater, sistemski psihoterapevt
izr. prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, logoterapevt
izr. prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, logoterapevt, učni terapevt in supervizor
Bojan Regvar
Bojan Regvar , doktorat s področja organizacije in managementa
Nino Rode
Doc. dr. Nino Rode, sociolog
viš. pred. mag. Damjan Slabe, viš. med. teh. in prof. zdr. vzg., sistemski psihoterapevt
viš. pred. dr. Damjan Slabe, viš. med. teh. in prof. zdr. vzg., sistemski psihoterapevt
mag. Tatjana Verbnik Dobnikar
mag. Tatjana Verbnik Dobnikar, geštalt psihoterapevtka
Dušan Žagar
Prim. Dušan Žagar , dr. med., spec. psihiater, nevrolog, psihoterapevt, skupinski analitik
asist. dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih., integrativna psihoterapevtka
asist. mag. Maša Žvelc, univ. dipl. psih., integrativna psihoterapevtka, učna terapevtka, supervizorka

Drugi zunanji sodelvci

izr. prof. dr. Urban Kordeš, univ. dipl. fizik, kognitivni znanstvenik
izr. prof. dr. Urban Kordeš, univ. dipl. fizik, kognitivni znanstvenik
asist. Vesna Mirt Čampa, univ. dipl. psih., spec. zakonske in družinske terapije
asist. Vesna Mirt Čampa, univ. dipl. psih., spec. zakonske in družinske terapije
prof. dr. Alfred Pritz, gostujoči predavatelj
prof. dr. dr. Alfred Pritz
asist. dr. Tatjana Rožič, univ. dipl. soc. delavka, spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka
asist. dr. Tatjana Rožič, univ. dipl. soc. delavka, spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka
doc. dr. Brigitte Sindelar, gostujoča predavateljica
doc. dr. Brigitte Sindelar
asist. Mateja Škorc, univ. dipl. psih.
asist. Mateja Škorc, univ. dipl. psih., certificirana psihoterapevtka transakcijske analize CTA-P
asist. Nuša Kovačević Tojnko, mag. psih., psihoanalitična psihoterapevtka (ECPP)
asist. Nuša Tojnko, mag. psih., psihoanalitična psihoterapevtka ECPP
Blaž Ules
Blaž Ules, BA. pth., učni terapevt in supervizor

Tutorji

Tara Henigman, specializantka integrativne terapije
Tara Henigman, specializantka integrativne terapije
Maja Kvartič
Maja Kvartič, specializantka sistemske psihoterapije
asistentka tutorjem
Simona Lenassi
Simona Lenassi, univ. dipl. geogr. in pedag., sistemska psihoterapevtka
Aleksandra Pušnik, sistemska psihoterapevtka
Aleksandra Pušnik, sistemska psihoterapevtka
žan rojc
Žan Rojc, univ. dipl. biokemik, specializant sistemske psihoterapije
asistent tutorjem
Ina Zlobko
Ina Zlobko , uni. dipl. socialna delavka, specializantka sistemske psihoterapije
asistentka tutorjem
Neža Đorđić
Neža Đorđić, specializantka sistemske psihoterapije
asistentka tutorjem