enrolment
Vpis in informativni dnevi 2018/19

Založba SFU

V okviru založbe Sigmund Freud University Press Ljubljana Dunaj so do sedaj izšle tri knjige, o katerih si več lahko preberete spodaj.

SUPERVIZIJA V PSIHOTERAPIJI – regulacija afekta v relacijski superviziji in terapiji (Tatjana Rožič)

Knjigo Supervizija v psihoterapiji – regulacija afekta v relacijski superviziji in terapiji, je v septembru 2015 izdala založba Sigmund Freud University Press.

 

Supervizija v psihoterapiji naslovnica

 

Naslov: Supervizija v psihoterapiji – regulacija afekta v relacijski superviziji in terapiji

Avtor: Tatjana Rožič

Založba: Sigmund Freud University Press, 2015

Fizični opis: 284 str., 21 cm, mehka vezava

ISBN: 978-961-93861-0-1

Cena: 28 evrov

 

Knjiga je v prvi vrsti namenjena supervizorjem in terapevtom oz. strokovnjakom različnih poklicev, ki delajo z ljudmi v stiski. S svojo bogato in razumljivo vsebino ne nagovarja le področja psihoterapije, ampak zaobjema nevidne, a vplivne procese, ki potekajo tudi v drugih intelektualnih sferah (področje zdravstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva in ostala področja, ki delujejo v okviru poslanstva medosebne pomoči). Njena kvaliteta in dodana vrednost je v učinkovitem in jasnem, ter hkrati strokovnem pojasnjevanju medosebnega prostora, ki ga nudi supervizija, zato ima knjiga vlogo priročnika, učbenika in strokovnega gradiva.

V knjigi najprej spoznamo razvojno pot supervizije v psihoterapiji– od njenih začetkov, kjer sta supervizijo zaznamovali  avtoritarnost in hierarhičnost – pa do danes, kjer je osnovni princip dela oz. odnosa utemeljen na iskrenosti, ranljivosti, navezanosti. Preko ustvarjanja varnosti med vsemi, udeleženimi v terapevtski in supervizijski proces se odpira prostor za pravo spremembo, kar je prikazano z izseki konkretne supervizije ter njej vzporedne terapije. Drugi del knjige je priročnik za supervizorje, ki se še usposabljajo ali pa že opravljajo supervizijsko delo.

Zaradi konkretne ponazoritve primera, kaj dejansko pomenijo spremembe v superviziji, njihovo povezanost s terapevtskim procesom in s samo spremembo v terapiji, nas avtorica na spreten in zgoščen način popelje v klinično učinkovit terapevtski proces, ki odpira prostor za uglašenost, vzajemnost, iskrenost, spoštovanje, ranljivost in razkrivanje.  Supervizija tako postaja vse bolj odprt prostor strokovne varnosti in čustvene kreativnosti, ki zahteva kompleksno delo na najrazličnejših področjih terapevtskega, pedagoškega in socialnega dela. S tem pa postaja tudi središče ustvarjanja novih strokovnih pristopov in generiranja znanja, ki ga zahteva delo z ljudmi v sodobnem času.

 

Tatjana Rožič

 

Avtorica knjige je dr. Tatjana Rožič, terapevtka in supervizorka, ki deluje v okviru Študijsko – raziskovalnega centra za družino, katerega soustanoviteljica je. Njene dolgoletne izkušnje na področju terapije in supervizije so ustvarile pričujoče delo, ki je nastalo v okviru sodelovanja s Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.

 

NAROČILA:

Knjigo lahko naročite na Študijsko – raziskovalnem centru za družino in sicer na  e- naslovu: marija.adamic@srcdljubljana.com, od koder vam bomo poslali predračun (28 EUR + poštnina, zaračunana po aktualnem ceniku Pošte Slovenija). V treh delovnih dneh po prejemu plačila, vam bomo poslali knjigo. V kolikor bi želeli izvesti drugačen način plačila ali prevzema, nam prosimo to sporočite. Na voljo pa smo vam tudi za dodatne informacije o knjigi.

 

SISTEMSKA DRUŽINSKA TERAPIJA Z OTROKI, MLADOSTNIKI IN STARŠI: Model reke življenja in analogne metode (Peter Nemetschek)

V maju 2016 je pri založbi Sigmund Freud University Press Ljubljana Vienna izšel slovenski prevod knjige priznanega nemškega družinskega psihoterapevta Petra Nemetschka z naslovom SISTEMSKA DRUŽINSKA TERAPIJA Z OTROKI, MLADOSTNIKI IN STARŠI: Model reke življenja in analogne metode.

 

Sistemska družinska terapija naslovnica

 

Naslov: SISTEMSKA DRUŽINSKA TERAPIJA Z OTROKI, MLADOSTNIKI IN STARŠI: Model reke življenja in analogne metode.

Avtor: Peter Nemetschek

Založba: Sigmund Freud University Press, 2015

Fizični opis: 457 str., 23 cm, mehka vezava, ilustr.

ISBN: 978-961-93861-1-8

Cena: 35 EUR

 

Pričakujemo, da bo knjiga zanimiva in uporabna za številne slovenske strokovnjake, ki delajo na področju psihoterapije, klinične psihologije, socialnega dela, socialne in specialne pedagogike ter drugih, še posebno če pomagajo tudi otrokom in mladostnikom z upoštevanjem njihovih družinskih odnosov.

Peter Nemetschek pravi: ,,V tej knjigi boste tisti, ki iščete nove poglede, izhodišča in metode, naleteli na dovolj nepričakovanega, nekonvencionalnega, tudi neprijetnega.”

Da bi knjigo kot učbenik še obogatili, smo v slovenski izdaji dodali Petrov članek z naslovom ”Ko bom velik”, objavljen leta 2002 v knjigi o hipnoterapiji otrok in mladostnikov, kratko Petrovo avtobiografijo, spremno besedo Mirana Možine o dolgoletnem sodelovanju s Petrom, kratko refleksijo o knjigi Darje Marinšek in članek Jasne Solarovič o stanju sistemske psihoterapije v Nemčiji.

 

Peter Nemetschek

 

Peter Nemetschek, rojen leta 1937, je psihoterapevt, supervizor, učitelj in pionir sistemske družinske terapije v Nemčiji s 40-letnimi izkušnjami. Dela doživljajsko orientirano z dotikom, srcem in humorjem. Med drugim se je izobraževal pri Virgnii Satir, Miltonu H. Ericsonu in drugih vodilnih sistemskih psihoterapevtih. Od leta 1978 dela v lastni terapevtski praksi v Münchnu. 20 let je bil pedagoški svetovalec na vodilni nemški televiziji YDF, prav tako je dve desetletji vodil Nemško združenje za družinsko terapijo in svetovanje (VFT). Razvil je münchensko šolo sistemske družinske terapije z modelom reke življenja in uspešna izobraževanja iz družinske terapije, sistemske supervizije in coachinga. Postavil je neprofitni inštitut za družinsko terapijo v vzhodni Nemčiji in bil za to odlikovan z medaljo nemškega naroda za zasluge. V Sloveniji je pomagal razviti izobraževanje iz sistemske psihoterapije, ki se izvaja na SFU Ljubljana.

 

NAROČILA:

Za naročilo knjige pišite na jasna.mozina@sfu-ljubljana.si. V naročilo vključite ime in priimek oz. naziv naročnika, naslov in število naročenih izvodov. Cena knjige je 35 eurov. Knjigo vam lahko pošljemo po pošti, ob čemer vam bomo zaračunali stroške poštnine. Naročene knjige lahko dvignete tudi na sedežu SFU Ljubljana, na Rovšnikovi ulici 2, 1000 Ljubljana.

 

PODATKI ZA PLAČILO:

Davčna št.: 38029812

Transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361

BIC banke: KSPKSI22

Naziv: SFU Ljubljana

Naslov: Rovšnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

TAKO MLAD PA ŽE PSIHOTERAPEVT (Jutta Fiegl)

V juliju 2016 je pri založbi Sigmund Freud University Press Ljubljana Vienna izšel slovenski prevod knjige Jutte Fiegl z naslovom TAKO MLAD PA ŽE PSIHOTERAPEVT: Empirična raziskava o neposrednem akademskem študiju psihoterapije.

 

Tako mlad pa že psihoterapevt naslovnica

 

Naslov: TAKO MLAD PA ŽE PSIHOTERAPEVT: Empirična raziskava o neposrednem akademskem študiju psihoterapije

Avtor: drJutta Fiegl

Založba: Sigmund Freud University Press, 2016

Fizični opis: 207str., 23 cm, mehka vezava, ilustr.

ISBN: 978-961-93861-2-5

Cena: 25 EUR

 

Ali so mladi ljudje sredi dvajsetih let dovolj zreli in izkušeni za prevzemanje poklicne odgovornosti psihoterapevta?

Kaj pravzaprav pomeni »biti zrel« in »izkušen«?

 

To sta vprašanji, s katerima se ukvarja raziskava Jutte Fiegl.  Osrednja tema knjige je evalvacija na svetu prvega akademskega neposrednega študija psihoterapije, ki je na Privatni univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju (SFU Dunaj) možen od leta 2005. Do poklica psihoterapevta je na Dunaju ter na podružnicah SFU v Lienzu, Parizu, Milanu, Berlinu in Ljubljani, tako odprta neposredna pot za vse, ki so končali maturo. Na SFU Dunaj so izvedli pričujočo raziskavo, v kateri so s pomočjo t. i. mešane metodologije (angl. Mixed-Method-Design) temeljito kvantitativno in kvalitativno proučili proces razvoja študentov s posebnim poudarkom na vprašanjih o njihovi »zrelosti« in »življenjskih izkušnjah«. Rezultati na znanstven način podajajo večdimenzionalni pogled na ti dve temi, ki sta ne samo v Avstriji, ampak tudi v Sloveniji in drugih evropskih državah, del kontroverzne politične debate o vstopnih pogojih za izobraževanje za samostojen poklic psihoterapevta.

Knjigo dopolnjujeta še članek mag. Mirana Možine, v katerem je prikazano trenutno stanje akademizacije psihoterapije v Sloveniji in razvoj neposrednega študija psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, ter članek dr. Igorja Okorna, s povzetkom rezultatov njegove raziskave o slovenskih študentih psihoterapevtske znanosti na SFU Dunaj, kjer je, podobno kot Fieglova na vzorcu avstrijskih študentov, potrdil ugoden vpliv študija na dozorevanje oziroma osebnostno rast študentov.

 

”V knjigi boste našli veliko dragocenih informacij, ki odpirajo možnost za bolj konstruktivno diskusijo in odločanje o sedanjosti in prihodnosti izobraževanj za poklic psihoterapevta.”

mag. Miran Možina, iz Predgovora urednika knjige

 

Jutta Fiegl

 

Doc. dr. Jutta Fiegl, rojena 1953, je psihoterapevtka (sistemska družinska terapija) in klinična psihologinja, habilitirana na področju psihoterapevtske znanosti. Leta 2005 je bila soustanoviteljica in od takrat prorektorica Privatne univerze Sigmunda Freuda na Dunaju. Poleg tega tam vodi Fakulteto za psihoterapevtsko znanost.

 

NAROČILA:

Za naročilo knjige pišite na jasna.mozina@sfu-ljubljana.si. V naročilo vključite ime in priimek oz. naziv naročnika/plačnika, naslov in število naročenih izvodov. Knjigo vam lahko pošljemo po pošti, ob čemer vam bomo zaračunali stroške poštnine. Naročene knjige lahko dvignete tudi na sedežu SFU Ljubljana, na Rovšnikovi ulici 2, 1000 Ljubljana.

 

PODATKI ZA PLAČILO:

Davčna št.: 38029812

Transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361

BIC banke: KSPKSI22

Naziv: SFU Ljubljana

Naslov: Rovšnikova ulica 2, 1000 Ljubljana