Zapri meni
enrolment
Vpis in informativni dnevi 2017/18

O Nas

 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (v nadaljevanju: SFU Ljubljana) je zasebni visokošolski zavod, ki izvaja izobraževalno, znanstveno, raziskovalno, študijsko in svetovalno dejavnost na področju psihoterapije.

Basic info

Official name of the institution: Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani

Short name of the institution: SFU Ljubljana

English translation of the name: Faculty of Psychotherapy Science of Sigmund Freud University in Ljubljana

 

Address: Rovšnikova ulica 2, SI -1000 Ljubljana

Phone: + 386 (0)1/ 425 44 33

E-mail: referat@sfu-ljubljana.si

 

Identification No.: 6428878000

Tax No.: 38029812

Transaction account: SI56 3400 0101 5852 361

Payment code and purpose: STDY

Bank's Bic code: KSPKSI22XXX

Our Mission

Fun fact: In the study year 2016/17, there were students coming from 83 diffrent countries studying at the Sigmund Freud University in Vienna and all it's branches.

 

The name of Sigmund Freud Private University honours the life work of Sigmund Freud, whose efforts to understand the human being, have created one of the most important intellectual movements of the twentieth century. Even today the efforts still serve as the basis and impetus for exploration of the human psyche.

 

Sigmund Freud Private University’s mission:

 • offers study programmes and research opportunities in disciplines where high quality teaching and researches can be provided;
 • in an open and tolerant community of lecturers and students respects the freedom of science and its doctrine, as well as commitment to the scientific way of thinking;
 • supports the personal development of students to enable them to take professional and social responsibility as post-graduates;
 • encourages cooperation with other universities and research programmes as well as institutions and organizations that are active in the academic field.

 

With the competence and engagement of management and collegiate body, the SFU complied with these requirements, and obtained the re-accreditation in 2010. 

The field of work and activities

Glavna dejavnost fakultete obsega dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje. Na fakulteti poteka tudi znanstveno raziskovalna dejavnost na področju psihoterapije, psihologije in drugih sorodnih ved, ki služi doseganju namenov in ciljev izvajanja glavne dejavnosti. Pri izvajanju svoje dejavnosti se fakulteta vključuje v mednarodno znanstveno izobraževalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi institucijami v tujini.

 

Fakulteta izvaja izobraževalno dejavnost:

 

 • po študijskih programih za pridobitev izobrazbe,
 • po študijskih programih za izpopolnjevanje,
 • po delih študijskih programov,
 • z izvedbo posameznih predmetov študijskih programov,
 • z izvedbo mednarodne poletne šole in
 • z izvedbo različnih oblik neformalnega učenja.
Organisational Structure

V okviru fakultete so oblikovane organizacijske enote za izvajanje samostojnih študijskih programov fakultete. V posameznih organizacijskih enotah so oblikovane podenote. Organizacijske enote niso pravne osebe in nimajo pooblastil v pravnem prometu. Organizacijske enote imajo lahko v okviru fakultete samostojni položaj z ozirom na izvajanje dejavnosti, notranjo organizacijo, upravljanje ter razpolaganje s prihodkom in presežkom. Lahko imajo tudi lastno računovodsko – stroškovno mesto.

 

Fakulteta ima naslednje organizacijske enote:

 • dekanat/ direktorat
  • tajništvo,
 • vodstvo za študijske in študentske zadeve
  • referat,
 • znanstveno-raziskovalno področje,
 • psihoterapevtsko ambulanto,
 • knjižnico in založbo,
 • mednarodno pisarno,
 • karierni centri in alumni.
Leading bodies/functions

The leading functions/bodies at SFU Ljubljana:

 • Director,
 • Dean,
 • Senate,
 • Faculty assembly,
 • Governance board,
 • Student council.

 

Organi zavoda se delijo na poslovodsko upravljavske organe, strokovne organe in študentske organe. Njihove pristojnosti so načeloma deljene:

 • na upravljanje in poslovodenje zavoda in
 • na strokovno vodenje in izvajanje dejavnosti zavoda.

 

Organa poslovanja in upravljanja zavoda sta direktor zavoda in Upravni odbor. Strokovni organi zavoda so dekan, prodekan, Senat in Akademski zbor. Študentski organ je Študentski svet. Organi zavoda delujejo v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom, svoje delovanje pa lahko podrobneje urejajo s poslovniki ali pravilniki.

Quality

  For the quality control and the cooperation between SFU Vienna and SFU Ljubljana, a special department at SFU Vienna was established. The secretary’s office for foreign language education and Student office of SFU Ljubljana are responsible for constant flow of information on the administrative level.

  In the process of constant self-evaluation, SFU Ljubljana monitors and assesses the quality of it's work. Based on data analysis and information collected throughout the study year, SFU can set new goals for the future development and improvement of quality. Therefore, self-evaluation represents an important tool for continuous evolution of SFU Ljubljana. The Quality management reports for the past years are available on SFU Ljubljana’s website.

  Responsibility statement

  All written material on SFU Ljubljana's website has been revised. Regardless, there is no absolute guarantee for the information to be correct, perfect or up to date.  The responsibility of Sigmund Freud Private University is therefore excluded. The connections with external websites are carefully selected. Sigmund Freud Private University is not able to influence the content of these websites and can therefore not take any responsibility.

  Cookies
  The website uses cookies on several places (Registration, Login, etc.). They are used to make our service more user-friendly, effective and safer. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser. All of the cookies we use are so-called “session cookies”. They are automatically deleted after your visit. Cookies on your computer does not harm and do not contain viruses.

  Copyright
  Copyright za besedila, grafike, slike, dizajn in izvirno kodo ima Privatna Univerza Sigmunda Freuda. Za izdelavo, uporabo in posredovanje kopij v elektronski ali natisnjeni obliki je potrebno dovoljenje.
  © Copyright ima Privatna Univerza Sigmunda Freuda oz. avtorji posameznih strani.
  © 2013 Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani