enrolment
Vpis in informativni dnevi 2020/21

O Nas

 

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (v nadaljevanju: SFU Ljubljana) je zasebni visokošolski zavod, ki izvaja izobraževalno, znanstveno, raziskovalno, študijsko in svetovalno dejavnost na področju psihoterapije in psihologije.

Osnovne informacije

Uradni naziv fakultete: Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani

Skrajšani naziv fakultete: SFU Ljubljana

Naziv v angleškem jeziku: Faculty of Psychotherapy Science of Sigmund Freud University in Ljubljana

Skrajšani naziv fakultete v angleškem jeziku: SFU Ljubljana

 

Naslov: Trubarjeva cesta 65, SI -1000 Ljubljana

Telefon: + 386 (0)1/ 425 44 33

E-pošta: referat@sfu-ljubljana.si

 

Matična št.: 6428878000

Davčna št.: 38029812

Transakcijski račun: SI56 3400 0101 5852 361

Koda namena: STDY

Bic banke: KSPKSI22XXX

Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana

Naša misija

Zanimivost: V študijskem letu 2016/17, so na SFU Dunaj in njenih izpostavah (Ljubljana, Berlin, Paris etc.) študirali študenti kar 83 različnih narodnosti. 

Zasebna univerza Sigmunda Freuda že s svojim imenom izkazuje čast življenjskemu delu Sigmunda Freuda, čigar prizadevanja za razumevanje človeka, so ustvarila eno najpomembnejših intelektualnih gibanj 20. stoletja; prizadevanja, ki še v današnjem času služijo kot osnove in spodbude za raziskovanje človeške psihe.

Poslanstvo zasebne univerza Sigmunda Freuda je:

 

 • ponuditi študijske smeri in možnosti raziskovanja v disciplinah, za katere lahko zagotovi visoko kakovostno poučevanje in raziskovanje,
 • v odprti in tolerantni skupnosti predavateljev in študentov spoštovati svobodo znanosti in njenega nauka ter zavezanost k znanstvenemu načinu mišljenja,
 • podpirati osebnostni razvoj študentov, da so kot absolventke in absolventi pripravljeni prevzeti poklicno in družbeno odgovornost,
 • spodbujati sodelovanje z drugimi univerzami in raziskovalnimi smermi, z institucijami in podjetji, ki so dejavna na področju njene akademske ponudbe,
 • gojiti temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje ter si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih.

 

V letu 2010 je SFU uspešno dosegla reakreditacijo svojih programov. 

Vizija Fakultete za psihoterapevtsko znanost je postati prepoznana in mednarodno odprta izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki postavlja smernice in kriterije ter oblikuje etične in zakonske standarde na področju psihoterapevtske znanosti.

Podružnice Univerze Sigmunda Freuda

Matična institucija Univerze Sigmunda Freuda (SFU) deluje na Dunaju. SFU Ljubljana je tako ena izmed podružnic matične univerze, ki delujejo po Evropi. Poleg podružnice v Ljubljani, SFU podružnice delujejo tudi v Parizu, Berlinu, Milanu in Linzu.

 

lokacije sfu

 

Področja in aktivnosti fakultete

Glavna dejavnost fakultete obsega dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje. Na fakulteti poteka tudi znanstveno raziskovalna dejavnost na področju psihoterapije, psihologije in drugih sorodnih ved, ki služi doseganju namenov in ciljev izvajanja glavne dejavnosti. Pri izvajanju svoje dejavnosti se fakulteta vključuje v mednarodno znanstveno izobraževalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi institucijami v tujini.

Fakulteta izvaja izobraževalno dejavnost:

 

 • po študijskih programih za pridobitev izobrazbe,
 • po študijskih programih za izpopolnjevanje,
 • po delih študijskih programov,
 • z izvedbo posameznih predmetov študijskih programov,
 • z izvedbo mednarodne poletne šole in
 • z izvedbo različnih oblik neformalnega učenja.
Organizacija fakultete

V okviru fakultete so oblikovane organizacijske enote za izvajanje samostojnih študijskih programov fakultete. V posameznih organizacijskih enotah so oblikovane podenote. Organizacijske enote niso pravne osebe in nimajo pooblastil v pravnem prometu. Organizacijske enote imajo lahko v okviru fakultete samostojni položaj z ozirom na izvajanje dejavnosti, notranjo organizacijo, upravljanje ter razpolaganje s prihodkom in presežkom. Lahko imajo tudi lastno računovodsko – stroškovno mesto.

Fakulteta ima naslednje organizacijske enote:

 

 • dekanat/ direktorat
  • tajništvo,
 • vodstvo za študijske in študentske zadeve
  • referat,
 • znanstveno-raziskovalno področje,
 • psihoterapevtsko ambulanto,
 • knjižnico in založbo,
 • mednarodno pisarno,
 • karierni centri in alumni.
Organi fakultete in njihove funkcije

Organi SFU Ljubljana so:

 

 • Direktor,
 • Dekan,
 • Prodekan,
 • Senat,
 • Akademski zbor,
 • Opravni odbor,
 • Študentski svet.

 

Organi zavoda se delijo na poslovodsko upravljavske organe, strokovne organe in študentske organe. Njihove pristojnosti so načeloma deljene:

 • na upravljanje in poslovodenje zavoda in
 • na strokovno vodenje in izvajanje dejavnosti zavoda.

Organa poslovanja in upravljanja zavoda sta direktor zavoda in Upravni odbor. Strokovni organi zavoda so dekan, prodekan, Senat in Akademski zbor. Študentski organ je Študentski svet. Organi zavoda delujejo v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom, svoje delovanje pa lahko podrobneje urejajo s poslovniki ali pravilniki.

Kvaliteta

  For the quality control and the cooperation between SFU Vienna and SFU Ljubljana, a special department at SFU Vienna was established. The secretary’s office for foreign language education and Student office of SFU Ljubljana are responsible for constant flow of information on the administrative level.

  In the process of constant self-evaluation, SFU Ljubljana monitors and assesses the quality of it's work. Based on data analysis and information collected throughout the study year, SFU can set new goals for the future development and improvement of quality. Therefore, self-evaluation represents an important tool for continuous evolution of SFU Ljubljana. The Quality management reports for the past years are available on SFU Ljubljana’s website.

  Izjava o odgovornosti

  Vsa besedila na spletnih straneh Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani so preverjena. Kljub temu nima garancije za pravilnost, popolnost ali aktualnost podatkov. Odgovornost Privatne Univerze Sigmunda Freuda je zato izključena. Povezave z drugimi spletnimi stranmi so skrbno izbrane. Ker Privatna Univerza Sigmunda Freuda na njihovo vsebino ne more vplivati, zato ne prevzema odgovornosti.

  Piškotki (Cookies)
  The website uses cookies on several places (Registration, Login, etc.). They are used to make our service more user-friendly, effective and safer. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser. All of the cookies we use are so-called “session cookies”. They are automatically deleted after your visit. Cookies on your computer does not harm and do not contain viruses.

  Avtorske pravice (Copyright)
  Copyright za besedila, grafike, slike, dizajn in izvirno kodo ima Privatna Univerza Sigmunda Freuda. Za izdelavo, uporabo in posredovanje kopij v elektronski ali natisnjeni obliki je potrebno dovoljenje.
  © Copyright ima Privatna Univerza Sigmunda Freuda oz. avtorji posameznih strani.
  © 2013 Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani