Zapri meni
enrolment
Vpis in informativni dnevi 2017/18

Komisija za študijske in študentske zadeve

Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana se sestaja enkrat mesečno. Študenti lahko na Komisijo za študijske in študentske zadeve naslovijo naslednje prošnje:

 

  • za vpis v višji letnik brez opravljenih zahtevanih obveznosti;
  • za priznavanje študijskih obveznosti;
  • za odobritev dispozicije diplomske ali magistrske naloge;
  • za pristop k zaključnemu izpitu;
  • za podaljšanje veljavnosti teme diplomske ali magistrske naloge;
  • drugo.

 

Študenti prošnjo oddajo preko spletnega obrazca (na voljo ob prijavi v interni del spletne strani), vsaj 5 delovnih dni (sobote, nedelje in prazniki niso všteti) pred dnevom zasedanja KŠŠZ, z vsemi ustreznimi prilogami in dokazili. Poravnati je potrebno tudi stroške izdaje za Sklepe po ceniku SFU Ljubljana:

 

Izdajo odločb in sklepov

CENA

Sklep o priznavanju izpitov izven SFU Ljubljana

-

Sklep o priznavanju prakse

-

Sklep o prehodu v višji letnik brez opravljenih obveznosti

50,00 EUR

Sklep o priznavanju in vrednotenju izobraževanja ob vpisu neposredno na magistrski program in program propedevtike (diferencialni program)

-

 

Študenti vlogi priložijo še poravnan plačilni nalog, ki ga izpolnijo tako, da nanj zapišejo naslednje:

Nalogodajalec: podatki študenta

Prejemnik: SFU Ljubljana, Rovšnikova 2, 1000 Ljubljana

Koda namena: KŠŠZ SFU LJ

Znesek: 50,00

BIC banke prejemnika: KSPKSI22XXX

IBAN: SI56 3400 0101 5852 361

 

Datumi rednih sej Komisije za študijske zadeve SFU Ljubljana v študijskem letu 2017/2018:

 

26.10.2017 25.4.2018
27.11.2017 25.5.2018
21.12.2017 26.6.2018
25.1.2018 20.8.2018
23.2.2018 14.9.2018
23.3.2018 /