Zapri meni
enrolment
Vpis in informativni dnevi 2017/18

Fundacija Freud

Logo Fundacije Freud

 

Fundacija Freud, ustanova za razvoj psihoterapije (v nadaljevanju fundacija) je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo zakon, akt o ustanovitvi in statut.

Delovanje fundacije je javno. O svojem delu na področju splošno koristne dejavnosti in drugih oblik podpore v skladu z namenom ustanove fundacija obvešča javnost s pomočjo sporočil v sredstvih javnega obveščanja in drugih oblikah obveščanja.

Namen fundacije je splošno koristen in trajen. Fundacija je zasebnega značaja.

Temeljni namen FF
 • podpora razvoju študija in drugih oblik izobraževanja na področju psihoterapije;
 • podpora razvoju nacionalne mreže ponudnikov psihoterapevtskih storitev;
 • podpora raziskavam na področju psihoterapije;
 • podpora uporabnikom psihoterapevtskih storitev;
 • štipendiranje na področju psihoterapije.
Aktivnosti FF
 • razvoja študija in drugih oblik izobraževanja
  • študij psihoterapije;
  • študij propedevtike;
  • neformalna izobraževanja za zunanje naročnike oz. uporabnike, ki se jih organizira na področju psihoterapije;

 

 • razvoja nacionalne mreže ponudnikov psihoterapevtskih storitev
  • razvoj centrov za psihoterapijo in drugih organizacij, ki delujejo na področju psihoterapije in vključevanje mednarodnih povezav z organizacijami, ki delujejo na področju psihoterapije;
  • informiranje na področju psihoterapije znotraj nacionalne mreže in navzven;

 

 • izobraževanja - raziskovanja področja psihoterapije:
  • razvoj in podpora raziskovalcem in edukatorjem, ki delujejo na področju psihoterapije;
  • razvoj in podpora založniški dejavnosti in drugim oblikam strokovnega izdajateljstva;
  • podpora pri dodatnih usposabljanjih in izobraževanjih raziskovalcev in edukatorjev, ki delujejo na področju psihoterapije;
  • podpora za vzpodbujanje zaposlovanja na področju psihoterapije;

 

 • podpore uporabnikom psihoterapevtskih storitev
  • omogočanje dostopnosti psihoterapevtskih storitev v okviru individualne, partnerske, družinske in skupinske psihoterapije;

 

 • štipendiranja na področju psihoterapije
  • študentom v akademskih in neformalnih izobraževalnih programih na področju psihoterapije.
Vodstvo FF

Člani upravnega odbora FF:
Janko Bohak
Brigita Korpar
Tomaž Bole

Predsednica upravnega odbora FF:
Brigita Korpar

Glavni tajnik FF:
Denis Hilčer

Kontakt

Spletna stran: kmalu…

Kontaktni naslov: Fundacija Freud, Rovšnikova ulica 2, 1 000 Ljubljana

 

Prosimo vas, da za vse dodatne informacije pišete na e-mail naslov brigita.korpar@sfu-ljubljana.si ali pokličite na telefonsko številko 051 382 484.