enrolment
Vpis in informativni dnevi 2018/19

Druga izobraževanja

SFU Ljubljana in Ambulanta SFU skozi leto organizirata tudi druge oblike izobraževanj, vezane na delo in kompetence psihoterapevta ter sorodnih poklicev, ki pomagajo ljudem v stiski. Večinoma so v ta izobraževanja vključene tako teoretične kot izkustvene vsebine s posameznega področja, spodbuja pa se tudi lastno samo-reflektivno delo udeležencev in vzajemno povezovanje spoznanj iz teorije in prakse.

Naša dodatna izobraževanja so lahko celoletna, večletna ali pa so enkratna oz. organizirana v nekaj srečanjih. Izvajajo jih predavatelji ali zunanji sodelavci SFU Ljubljana, ki so strokovnjaki za svoje področje. Po končanem izobraževanju dobijo slušatelji potrdilo o udeležbi s strani SFU Ljubljana.

V letu 2016/2017 sta organizirana 2 večja sklopa celoletnih izobraževanj o katerih si lahko več preberete spodaj.

Izobraževanje iz ''Psihoterapije otrok in mladostnikov'' 

 

To enoletno izobraževanje poteka v 2017/18 že 5. leto zapored, vanj so vključeni strokovnjaki različnih profilov (psihologi, psihiatri, zdravniki, socialni delavci) in terapevti različnih psihoterapevtskih pristopov. Delo na seminarju je osnovano na dinamičnem prepletanju znanj in prakse s strani predavatelja, kot tudi na reševanju primerov s strani udeležencev.  

Izobraževanje iz supervizije

 

V letu 2016/2017 smo začeli z dvoletnim usposabljanjem iz supervizije za psihoterapevte, ki je organizirano interdisciplinarno in kjer se v vsebinskih sklopih zopet prepletajo teorija, praksa in učna izkušnja. Supervizorji, ki so v usposabljanju, skozi leto izvajajo svoje supervizije pod mentorstvom metasupervizorja v izbranem pristopu.

V jeseni 2017 razpisujemo nov cikel (novo generacijo) dvoletnega usposabljanja iz supervizije v psihoterapiji. Več si preberite v vabilu spodaj.

Drugi seminarji

Organiziramo tudi različne seminarje:

 

  • Mini seminar iz hipnoze z mag. Miranom Možino

  • Preprečevanje sekundarne travmatizacije (Podporna skupina za terapevte in sorodne poklice, ki delajo s hudo travmatizirano populacijo), vodi psihiater dr. Oravecz (začne se jeseni 2017, zbiramo prijave)

Pretekli dogodki

Podajamo informacije o enkratnih dogodkih ali preteklih vsebinah, ki smo jih že organizirali:

 

Kontakt

Če vas katerakoli tema zanima in bi se želeli vključiti ali če želite organizirano izobraževanje glede svojega področja dela, lahko kontaktirate Ambulanto SFU Ljubljana po elektronski pošti ali nas pokličete na +386 (0)51 382 484.