Alumni

SFU Ljubljana vzdržuje in neguje stike s svojimi nekdanjimi študenti ter poskuša le-te med seboj tudi povezati. Alumni klubi predstavljajo učinkovite vrste socialnega mreženja, prav tako se lahko člani Alumni kluba med seboj povežejo tudi poslovno in se tako odpirajo vrata v prihodnost.

Člani Alumni kluba si lahko izmenjujejo ideje in priložnosti ter uživajo v številnih drugih ugodnostih. Študenti, ki so pravkar diplomirali, imajo tako pri iskanju zaposlitve na razpolago različne vire informacij.

Več o Alumni SFU Ljubljana

Alumni klub SFU Ljubljana povezuje mrežo diplomantov (tako fakultetnega kot specialističnega študija) SFU Ljubljana, z nalogo promocije SFU, kot tudi, z namenom delitve znanja in izkušenj s prihodnjimi študenti.

Alumni klub SFU Ljubljana je torej združenje diplomantov. Kot »mlada« fakulteta, pa smo se odločili, da v svoj krog povabimo tudi vse akterje formiranja fakultetnega študija psihoterapije. Posameznik postane član kluba, ki ga deli s tistimi, ki so za izobraževanje izbrali isto ustanovo in so v času študija doživeli podobne izkušnje. Alumni klub tako deluje kot vez s tistim delom profesionalnega življenja, v katerem je posameznik najverjetneje najbolj inovativen in kreativen.

Odnos med člani Alumni kluba in fakulteto je vzajemen. Bolj, ko so študentje in diplomanti določene fakultete uspešni, bolj je le-ta prepoznavna, in boljša kot je fakulteta, več je za posameznika vreden njegov naziv. Člani imajo možnost, da gradijo poslovne in socialne mreže s kolegi podobnih interesov in ciljev ter uživajo ugodnosti, ki jih tovrstne mreže nudijo. Gre za izboljševanje položaja članov klubov na trgu dela ter večanje možnosti za uresničevanje osebnih in profesionalnih ciljev.

Alumni SFU Ljubljana nudijo programe za osvežitev znanja ter redna strokovna in družabna srečanja. Združujejo povezavo s šolo, nudijo nadaljnje izobraževanje in skrbijo za neformalni del utrjevanja odnosov.

Članstvo

VRSTE ČLANSTVA

Častni člani

So člani, ki so s svojim delom pripomogli k ugledu SFU. Imajo velik ugled v javnosti. Imajo vse pravice, ki izhajajo iz članstva v klubu. K članstvu so povabljeni. Njihovo članstvo je trajno.

Zaslužni člani

Zaslužni člani so strokovnjaki na področju psihoterapije, ki so pomembno prispevali k nastanku in razvoju formalnega študija psihoterapije in ki imajo velik ugled v strokovni javnosti. K članstvu so povabljeni. Imajo vse pravice, ki izhajajo iz članstva v klubu. Njihovo članstvo je trajno.

Redni člani

Redni člani Alumni SFU Ljubljana so lahko magistranti SFU (diplomanti 2. stopnje fakultetnega študija), diplomanti po opravljenem specialističnem študiju ter vsi psihoterapevti, ki so in še vedno pomembno prispevajo k razvoju fakultete.

Pridruženi člani

So diplomanti 1. stopnje fakultetnega študija.

 

POGOJI ZA ČLANSTVO V ALUMNI SFU

 

 1. Diploma 1. stopnje fakultetnega študija psihoterapevtske znanosti ali
 2. Magisterij s področja psihoterapevtske znanosti ali
 3. Diploma po opravljenem specialističnem študiju na SFU Ljubljana ali
 4. Psihoterapevti, ki so pomembno vplivali na  oblikovanja akademskega izobraževanje s področja psihoterapije

 

 

PREDNOSTI ČLANSTVA V ALUMNI SFU

 

 1. Promocija psihoterapevta (ob plačilu članarine):
 • spletna stran SFU Ljubljana – seznam psihoterapevtov,
 •  publikacije.
 1. Ugodnosti pri dodatnem izobraževanju (v izvedbi SFU Ljubljana oz. tistih, pri katerih sodeluje SFU Ljubljana):
 • cenovni popusti,
 • prednost pri prijavi kadar so mesta omejena,
 • direktno obveščanje o novostih.
 1. Strokovna in neformalna družabna srečanja.
 2. Storitve kariernega centra (razvoj delovne kariere).

 

V tem obdobju bomo izvedli:

 

Nagovor predsednice Alumni SFU Ljubljana
Urška Battelino
Urška Battelino,
predsednica Alumni SFU Ljubljana

Spoštovani kolegi, spoštovane kolegice.

Romantično filmska predstava o psihoterapevtskem poklicu, katero sem si ustvarila v svoji fantaziji na samem začetku študija se je razblinila, ko se mi je počasi, a vztrajno povečevalo število pacientov in sem postavljala svojo psihoterapevtsko prakso, ter se je psihoterapija iz »hobija ob službi« spremenila v »redno službo«. 

Iluzija se je razblinila in bila sem postavljena pred realnost tega osamljenega poklica, kjer so pomembne zgodbe mojih pacientov, jaz pa sem nekje ob strani  opazovala kaj vse prihaja ven iz zgodb pacientov in kaj vse se dogaja v meni ob njihovih zgodbah.

Brez iluzije, v nekem novem prostoru in času, kjer sem se znašla, pa je vendarle vel občutek posebnega veselja ob napredku vsakega pacienta posebej. Potreba po razširjanju znanja, nabiranju izkušenj, krepitvi suverenosti in seveda najpomembnejše – zdržati s svojo negotovostjo, so še danes moje vodilo napredka. 

Uspelo mi je najti področja duševnega zdravja, kjer delam z velikim užitkom in radovednostjo z vsakim pacientom posebej, kar pa mi sedaj dejansko predstavlja romantiko in lepoto tega poklica.

Spoštovani kolegi in spoštovane kolegice, vabim vas v prostor povezovanja v tem samotnem psihoterapevtskem poklicu, kjer sodelovanje prinese dobrobit družbi, nas pa posledično oblikuje v kompetentne psihoterapevte.

 

Urška Battelino, mag. psihoterapevtske znanosti