enrolment
Information days and enrolment in 2020/21

Psihoterapevtska propedevtika

Psihoterapevtska propedevtika je uvod v specialistične študije psihoterapije in obsega osnovno izobraževanje iz psihoterapije. Študente pripravi na specialistično usposabljanje iz psihoterapije po neakademski poti, ki poteka v okviru določenega psihoterapevtskega pristopa (in traja še najmanj dodatna 4 leta).

S študijem v psihoterapevtskem pristopu lahko nadaljujejo na SFU Ljubljana, ali se vključijo v druge terapevtske šole. V Sloveniji je v Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo trenutno združenih okoli 12 različnih terapevtskih šol. Članice SKZP morajo imeti usklajene izobraževalne standarde s SKZP in EAP (Evropskim združenjem za psihoterapijo).

Po končanem specialnem izobraževanju lahko kandidati prosijo tudi za pridobitev Evropske diplome iz psihoterapije.

Lahko pa študenti s psihoterapevtsko propedevtiko zaključijo svoje izobraževanje in znanja koristno uporabijo na področjih, kjer profesionalno (npr. socialni delavec) oz. prostovoljno (npr. telefon v stiski in podobno) že delajo.