enrolment
Information days and enrolment in 2020/21

Kolegij fakultet in strokovnih združenj na področju psihoterapije in psihosocialnega svetovanja

Kolegij fakultet in strokovnih združenj na področju psihoterapije in psihosocialnega svetovanja (v nadaljevanju Kolegij)  smo spomladi 2016 v Ljubljani ustanovile Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU Ljubljana), Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (TeoFLj) in Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ), ki trenutno v Sloveniji edine izvajajo akademsko izobraževanje iz psihoterapije in svetovanja, skupaj z Odprtim inštitutom za psihoterapijo (OIP), Združenjem zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZZDTS), Društvom študentov psihoterapije Slovenije (DŠPTS), Združenjem za psihosocialno svetovanje in psihoterapijo Slovenije (PSIP) in Društvom za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami DAM (DAM).

19. 7. 2016 smo v Ljubljani podpisali Dogovor o medsebojnem sodelovanju za zakonsko ureditev psihoterapije in psihosocialnega svetovanja v Sloveniji. Menimo namreč, da je sprejem zakona o psihoterapiji glede na kaotične razmere, ki škodijo predvsem prejemnikom psihoterapevtskih in svetovalnih storitev, iz etičnih razlogov več kot nujen.

Spremljate nas lahko preko Facebooka.

Vabimo vas tudi k podpisu peticije za normativno ureditev psihoterapije in psihosocialnega svetovanja v Sloveniji.

 

*******

AKTUALNO:

***Dopis Varuha Človekovih Pravic RS (2. 6. 2020)

***Standardi poklicne psihoterapevtske dejavnosti in izobraževanja iz psihoterapije (M. Možina, T. Flajs, R. Kotnik)

***V Nemčiji z novim zakonom redefinirali poklic psihoterapevta in uvedli študij psihoterapije po maturi (M. Drevenšek)

***Dogajanje v sosednji Hrvaški - Proces oblikovanja in reguliranja psihoterapije kot poklica na Hrvaškem (T. Prevendar)

***Decembra 2017 je potekala javna razprava o predlogu Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. Slovensko združenje za psihoterapijo in svetovanje je podalo precej pripomb in predlogov, ki jih je poslalo Ministrstvu za zdravje (ogled pripomb TUKAJ).

--> Miran Možina in Irena Kosovel: Minister Gregor pa nič: o predlogu Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 (povzetek pripomb, ki jih je Slovensko združenje za psihoterapijo in svetovanje poslalo Ministrstvu za zdravje v okviru javne razprave o predlogu Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028)