en
Select language
enrolment
Information days and enrolment in 2020/21

Enota za psihoterapijo otrok in mladostnikov

Psihoterapevtska obravnava otrok, mladostnikov in njihovih družin

Vodja: mag. Miran Možina, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt

 

V enoti za POM nudimo psihoterapevtsko in socialno varstveno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom v stiski.

Naš glavni cilj je zagotoviti takojšnjo, strokovno in finančno dostopno individualno ali drugo obliko psihoterapije za vse otroke in mladostnike v stiski, da bi dosegli dolgoročno izboljšanje njihovega psihofizičnega počutja in socialne vključenosti. Zato po potrebi psihoterapevtsko pomoč dopolnjujemo s socialno delavsko pomočjo.

Pomemben cilj ambulante je sodelovanje s starši in z vsemi ljudmi, ki z otroki in mladostniki živijo in delajo, da bi skupaj soustvarili rešitve in spremenili obremenilne stresne situacije.

 

Na nas se lahko obrnete v naslednjih primerih:

 

 • težave v družini  
 • težave v šolskem okolju
 • vedenjske težave (npr. agresivnost, nasilnost, hiperaktivnost, ustrahovanje idr.) in čustvene težave (npr. tesnobnost, strah, depresivnost, samomorilnost idr.)
 • travmatski dogodki (npr. nasilje v družini, zanemarjanje, zloraba, nesreča idr.)
 • psihosomatske motnje
 • motnje pomanjkanja pozornosti
 • odvisnosti
 • motnje hranjenja
 • soočanje s hudo boleznijo, dolgotrajnim zdravljenjem, hendikepiranostjo
 • žalovanje po izgubi starša
 • predelovanje ločitve staršev
 • kriza pubertete
 • boleče izkušnje v ljubezni
 • nihilizem oz. izguba smisla med mladimi
 • odvisnost od računalnika in novih informacijskih tehnologij

 

Dejavnosti:

 

 • individualna psihoterapija otrok in mladostnikov
 • družinska psihoterapija
 • skupinska terapija in skupinska psihosocialna pomoč
 • obravnava na domu
 • pojasnila in svetovanje za starše
 • socialno delavska pomoč otrok, mladostnikom in njihovim družinam