Category:
SFU Ljubljana
Published: 23. 05. 2023

Enoletno izobraževanje Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki I: Otrok in mladostnik skozi prizmo odnosov

Enoletno izobraževanje Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki I: Otrok in mladostnik skozi prizmo odnosov

Že deseto leto zapored na SFU Ljubljana uspešno organiziramo izobraževanje na temo svetovalnega in psihoterapevtskega dela z otroki in mladostniki, ki med udeleženci vsako leto naleti na izjemno pozitiven odziv. K vpisu vabimo vse, ki se pri svojem delu srečujete z otroki in mladostniki ter bi radi svoje znanje in veščine nadgradili z znanjem svetovalnega in psihoterapevtskega dela z otroki in mladostniki. Izobraževanje ponuja specifična znanja, ki pomagajo razumeti otrokov notranji svet, in nabor določenih tehnik, s katerimi lahko pomagamo otroku in mladostniku v stiski ali pa krepi čustveno zorenje.


Način dela

Delo na seminarju je osnovano na dinamičnem prepletanju znanj in prakse s strani predavateljev, kot tudi na interaktivnem izkustvenem udeležencev.  

Posamezen seminar bo sestavljen iz:

•    teoretskih osnov za razumevanje medosebnih in intrapsihičnih dinamik
•    predstavitev primerov,
•    izkustvenih vaj, tehnik in metod dela z otroki in mladostniki.

 

Vsebina in termini izobraževanja

Predavanja bodo potekala enkrat mesečno, ob torkih, od 16.30 do 21. ure. Vsebina in datumi predavanj bodo objavljeni v mesecu maju 2023.


Lokacija izobraževanja: SFU Ljubljana, Trubarjeva 65, Ljubljana.


Prijave na izobraževanje sprejemamo preko spletnega obrazca. Število mest je omejeno na 20 udeležencev. 

Vrednotenje izobraževanja: na koncu izobraževanja bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi. V kolikor bodo nadaljevali z magistrskim ali specialističnim študijem psihoterapije otrok in mladostnikov, bodo lahko to uveljavili kot priznana znanja. Pričakuje se najmanj 80 % udeležba na predavanjih.


Cena enoletnega izobraževanja znaša 900 € za prijave in plačilo do 15. septembra 2023.

Za zgodnje prijave in plačilo celotne kotizacije do 1. avgusta 2023 velja cena s popustom 790 €.

 Za rezervacijo mesta na izobraževanju, je potrebno:
-    15 % zneska kotizacije poravnati ob prijavi (do 1. avgusta 2023 je znesek 120 €, po tem datumu 135 €) in 
-    85 % zneska kotizacije poravnati najkasneje sedem dni pred začetkom prvega predavanja (do 1. avgusta 2023 je znesek 670 €, po tem datumu 765 €).

Udeleženci plačajo znesek na transakcijski račun SFU Ljubljana: SI56  3400 0101 5852 361, Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana (Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana), s pripisom namena »Prizma odnosov«.


Splošni pogoji

Plačilo: Za rezervacijo mesta na izobraževanju je potrebno 15 % zneska kotizacije poravnati ob prijavi, 85 % zneska kotizacije se poravna najkasneje do 15. septembra 2023.

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do najkasneje 8. septembra 2023 je odjava brezplačna. V primeru odpovedi prijave do 15. septembra 2023 vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 15 % kotizacije glede na prijavljeno udeležbo, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali celotno kotizacijo glede na prijavljeno udeležbo. Izobraževanja se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah pošljite na naslov: neza.kozar@sfu-ljubljana.si


Zaupnost podatkov: SFU Ljubljana kot upravljalec osebnih podatkov za namene izobraževanja, svetovanja in obveščanja ter nemoten potek dela, obdeluje osebne podatke prijavljenih študentov skladno z ZVOP-2 in določbami GDPR. 

Prosimo, da si pred izpolnjevanjem prijavnice preberete podrobnosti o zbiranju, hranjenju in obdelovanju vaših podatkov ob tej prijavi, politiki zasebnosti in splošnih pogojih, ki se nahajajo tu in označite, da se strinjate z zbiranjem vaših osebnih podatkov.


Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali izbrisali.


Za dodatne informacije o izobraževanju pošljite e-mail na neza.kozar@sfu-ljubljana.si ali pokličite na +386 (0)40 250 559.