enrolment
Information days and enrolment in 2020/21

Geštalt psihoterapija

Uraden naziv psihoterapevtskega pristopa: Geštalt psihoterapija

Trajanje programa: 4 leta oz. 8 semestrov

Naziv ob zaključku: geštalt psihoterapevt

 

drevo

 

Opis pristopa

Geštalt terapija je humanistična in eksistencialna oblika psihoterapevtskega dela. Človeka razume kot celoto, ki sam daje pomene in smisel svojim izkušnjam in je sposoben zavedanja in prevzemanja odgovornosti. Posameznika vedno razume zgolj znotraj njegovega življenjskega konteksta, ki v stiku z okoljem in drugimi zadovoljuje svoje potrebe in interese, se ustvarjalno prilagaja na vedno prisotne spremembe in ki v vseživljenjskem procesu rasti in integracije spoznava sebe in svoje potenciale.

Cilj Geštalt terapije je, da oseba skozi zavedanje, raziskovanje in preskušanje novega ponovno oživi prekinjene ali blokirane procese in da prepozna nove možnosti, spet čuti in uporabi svojo življenjsko energijo za uresničenje svojih ciljev in zadovoljevanje potreb. Rezultat je večja spontanost, svoboda izbire, živost in kreativnost, najdenje notranje ter zunanje podpore. Del psihoterapevtskega procesa je razumevanje individualnega, osebnega ozadja vsakega klienta,  saj je to osnova za delo na morebitnih spremembah v trenutni življenjski situaciji.

Klient in terapevt se skozi dialog srečata kot dva enakovredni osebi, se osredotočata na kontakt in procese v tem trenutku  "tukaj in zdaj", tj. na misli, čustva in telesne senzacije. Klient tudi ob uporabi različnih kreativnih medijev in eksperimentov ozavešča in raziskuje sebe v odnosu. Sebe doživi v novi, bolj ozaveščeni obliki in spremembe vključi v življenje.

Geštalt terapija se uporablja v individualnem in skupinskem terapevtskem delu, razvile pa so se posebne metode geštalt terapije za delo z družinami, pari, mladostniki in otroki ter geštalt v organizacijah.

 

(foto: Pixabay)