enrolment
Information days and enrolment in 2020/21

Analitična psihologija (Jungovska psihoterapija)

Uraden naziv psihoterapevtskega pristopa: Analitična psihologija (Jungovska psihoterapija)

Trajanje programa: 4 leta oz. 8 semestrov

Naziv ob zaključku: analitični psihoterapevt

 

lovilec sanj

 

 

Opis pristopa

V tem  študiju bomo  podrobno  raziskali naravo in strukturo analitične psihologije. Kritično bomo raziskali besedila, ki se nanašajo na Jungovo teorijo mita in njeno aplikacijo. Preučili bomo tudi besedila Junga kot psihološkega teoretika in kritika znanosti, religije ter družbe. Pozornost bo posvečena tako formi kot vsebini Jungovega pisanja.  Specifična študijska besedila v modulih se lahko skozi leta spreminjajo.

Študij je namenjen tudi spoznavanju osrednjih teoretskih konceptov analitične psihologije v post-jungovski literaturi, in sicer s kritičnih, primerjalnih in izkustvenih vidikov. Nadaljnji cilj je seznaniti študente s splošnim področjem sodobne post-jungovske psihologije in jih seznaniti  z ustrezno literaturo. V ospredju bo odnos med analitično psihologijo in psihoanalizo. Zagotovljena bo možnost za teoretično raziskovanje povezave teh ključnih konceptov z njihovo klinično uporabo.

 

(foto: Pixabay)