enrolment
Information days and enrolment in 2020/21

Specialistični študij

Specialistični študij na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost poteka kot samostojni študij, v primeru, da ima študent že zaključeno katerokoli drugo fakultetno izobrazbo. Pogoj za vpis v specialistični študij, poleg omenjenega, je opravljen 1-letni študij Psihoterapevtske propedevtike oz. je vpisan v diferencialni program Psihoterapevtske propedevtike.

Specialistični študij pa poteka tudi kot del fakultetnega programa. Študenti se v 3.letniku odločijo za določen specialistični program oz. psihoterapevtski pristop.

Na SFU Ljubljana vsako leto razpišemo vpis v vsaj 3 različne psihoterapevtske pristope. Do zdaj že izobražujemo v sledečih pristopih: Psihoanalitična psihoterapija, Sistemska psihoterapija, Geštalt terapija in Analitična psihologija in Psihoterapija otrok in mladostnikov!

Pogoj, da se določen specialistični študij izvede, je vsaj 12 vpisanih študentov.

 

***

V študijskem letu 2020/21 na SFU Ljubljana razpisujemo naslednje specialistične študije oz. psihoterapevtske pristope:

 

 

Pomembno:

1. Specialistični študij posameznega pristopa se bo v študijskem letu 2020/21 izvajal, v kolikor se bo na pristop vpisalo najmanj 12 študentov.

 

***